ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Learnlife Barcelona | Diferències d'aprenentatge
Learnlife Crear un compte

Diferències d’aprenentatge i suport addicional a Learnlife

FILOSOFIA

Learnlife és una comunitat d’aprenentatge nascuda amb la missió de proporcionar un viatge personal i ple d’aprenentatge que permeti a tots els nostres estudiants navegar per un futur cada vegada més complex. Si bé no som una comunitat d’aprenentatge dissenyada específicament per a estudiants amb diferències d’aprenentatge (“LD”), sí que reconeixem que, amb el suport adequat, poden tenir molt d’èxit dins del nostre paradigma. Aquest document posa de manifest els sistemes de suport basats en evidències científiques i experiència pràctica que produeixen resultats positius quan s’implementen en col·laboració sana amb la família de l’aprenent.

VISIÓ

Quan es tracta de diferències d’aprenentatge, la nostra visió neix d’un ampli coneixement sobre la relació entre la neurociència i l’aprenentatge. El nostre programa està dissenyat amb una estreta col·laboració entre l’equip d’aprenentatge i experts líders en LD en l’ecosistema local i internacional. Aquesta col·laboració ens permet aprofundir en les millors pràctiques en tot allò que fem i agrupar les pràctiques actuals basades en evidències. També ens permet oferir una forma totalment personal de dissenyar suport addicional per als aprenents dins de les nostres pròpies hores i dins del nostre propi espai.

NOMENCLATURA

Preferim el terme "Diferències d'aprenentatge" per definir el que els sistemes tradicionals etiqueten com a discapacitats d’aprenentatge. Entenem que la neurodiversitat sempre ha estat present en els humans. Precisament, són les diferències que han ajudat la nostra espècie a sobreviure i evolucionar. Malauradament, les diferències d’aprenentatge sovint s’agreugen pels programes tradicionals i només es veuen com un problema. A Learnlife, veiem les coses d’una altra manera. Celebrem la diferència. Hem incorporat components basats en evidències al nostre programa d’aprenentatge per eliminar els bloquejos tradicionals i centrar-nos en els punts forts i les habilitats que posseeixen els nostres aprenents.

OPORTUNITAT

Desconstruint molts dels obstacles als quals els estudiants de LD s’enfronten en el sistema escolar tradicional, hem reconstruït oportunitats per ajudar-los a convertir-se en campions en resolució de problemes en un món on caldrà agilitat, creativitat i innovació per resoldre els reptes futurs. Com que l’autodirecció i la col·laboració de vegades poden ser desafiants per a alguns nens que aprenen de manera diferent, el nostre paradigma els “repta positivament” per seguir creixent en competències globals cada dia, en tot allò que fan a Learnlife.

RESPOSTA A LA INTERVENCIÓ (RTI)

Utilitzem un model internacional anomenat RTI (Response To Intervention) per garantir que responem a les necessitats dels aprenents amb les estratègies adequades en el moment adequat. En funció de les necessitats de cada aprenent, combinem diferents tipus d’estratègies i eines de suport per trobar l’adequació òptima.

La interpretació de l'RTI de Learnlife és molt àmplia i està dissenyada per permetre a l'equip multidisciplinari de RTI presentar i tindre en compte els aprenents que poden tenir dificultats en l’àmbit emocional o d'aprenentatge. Els membres de l'equip RTI solen incloure

Les reunions de RTI es fan en moments establerts regularment durant la setmana. Els guies d’aprenentatge presenten informes de seguiment sobre casos en els quals els estudiants mostren signes d’angoixa, frustració, tristesa o fracàs repetit en l’entorn d’aprenentatge. No és estrany que en un moment donat s’impliqui un guia d’aprenentatge. Per tant, s’organitzen reunions de manera que un guia d’aprenentatge pugui presentar o informar sobre tots aquests casos en una sola reunió.

IMPORTANT: es concedeixen 15 minuts a cada cas per produir 2 o 3 estratègies de suport concretes i dades comparatives / documentació.

Pels casos de RTI es gestionen a través d’una plataforma CRM que permet fer un seguiment dels estudiants (utilitzant codis en lloc de noms) des de la seva entrada al procés RTI fins a la seva sortida a la fase d’observació. Tota la comunicació entre membres de l’equip i amb famílies i experts es registra aquí. Les reunions de progrés es duen a terme cada trimestre i les famílies reben un informe mensual sobre els treballs de suport realitzats en coordinació amb l’equip de RTI de Learnlife i amb el Pla d’aprenentatge personal de l’aprenent (PLP).

SUPORT UNIVERSAL

TOTS els guies d’aprenentatge de Learnlife estan ben formats en les estratègies de suport universal per a diferències d’aprenentatge. Això els permet diferenciar els objectius d’aprenentatge, incorporar estratègies i respondre a les necessitats dels aprenents dins del marc principal.
TOTS els estudiants participen en els bootcamps de funcionament executiu dirigits per l’equip d’aprenentatge i tots els aprenents s’acostumen ràpidament a treballar temes socioemocionals mitjançant sessions de Real Talk per al benefici de la comunitat. També utilitzem l’elecció d’espai per al treball, les revisions 1: 1, l’assistència entre iguals, l’entrega de contingut a través de diversos suports (text, àudio, vídeo, etc.), l’elecció de treball final per a experiències d’aprenentatge (LXs), així com l’ús d'eines en línia com Monday.com per donar suport a l'organització i l'estructura visual. D’aquesta manera es garanteix que la consciència, l’acceptació i la comprensió en l’àmbit de base de les diferències d’aprenentatge sigui extremadament alta.

SUPORT DIRIGIT

L’assistència dirigida inclou sessions setmanals individuals centrades en posar remei a una àrea subjacent específica de debilitat o en el suport d’objectius de contingut. També inclou una coordinació més específica amb la família i un seguiment més proper de les necessitats dels aprenents. Hi ha dues maneres de proporcionar aquest suport:

  1. Suport Push In: suport al punt de rendiment dels aprenents
  2. Suport Pull Out: suport individual o per a grups reduïts per al treball de contingut

L’assistència dirigida suposa un cost addicional d’aproximadament 250 € durant aproximadament 4 sessions al mes, més la coordinació i el seguiment amb l’equip d’aprenentatge. Aquest cost és addicional a la quota mensual de Learnlife.

SUPORT INTENSIU

El suport intensiu requereix un professional de suport dedicat que estigui amb l’aprenent de forma individual en moments específics del dia o, en alguns casos, durant tot el dia. Es proporciona suport intensiu a aprenents de totes les edats, les necessitats dels quals se satisfan millor mitjançant intervencions i estratègies coordinades. Les famílies, guies d’aprenentatge i especialistes en aprenentatge profund treballen de manera col·laborativa per determinar l’estructura i les estratègies necessàries perquè l’aprenent creixi i es desenvolupi. Els estudiants elegibles per a un suport intensiu disposaran d’un pla d’aprenentatge personal (PLP), que descriu les adaptacions necessàries que l’aprenent pugui requerir, així com les àrees d’objectiu específiques en què està treballant l’aprenent. Els PLP es revisen semestralment.

El suport intensiu pot representar un cost addicional d'entre 500 i 2000 € al mes, depenent del cost per hora del professional de suport dedicat i del nombre d'hores intensives necessàries. Aquest cost és addicional a la quota mensual de Learnlife. Les famílies accepten aquest cost addicional signant el nostre contracte d’assistència.